Branża warsztatowa a odpowiedzialna gospodarka odpadami – jakie wyzwania wskazują eksperci Q Service Castrol?

Corocznie branża warsztatowa generuje duże ilości odpadów niebezpiecznych dla środowiska. Z raportu przeprowadzonego przez amerykańską fundację Changing Markets wynika, że części samochodowe należą do grupy odpadów, które najtrudniej jest poddać recyklingowi. Fakt ten sprawia, że na całej branży samochodowej spoczywa odpowiedzialność za powstające odpady. Q Service Castrol współpracuje z firmą Bio Service, która kompleksowo zajmuje się organizacją odbioru pozostałości warsztatowych, w sposób zgodny z przepisami w obszarze prawa środowiskowego.

Jakie odpady generuje przeciętny warsztat?

Według danych firmy Bio Service w 2020 i 2021 roku do utylizacji oddano łącznie ponad 730 tys. kg opon oraz prawie 3 mln kg innych części wytworzonych przez branżę motoryzacyjną, które są przeznaczone do utylizacji. Zużyte filtry olejowe, akumulatory, oleje, farby i rozpuszczalniki, a także odpady związane z wymianą opon, katalizatorów i układów hamulcowych to tylko niektóre z wielu przykładów odpadów produkowanych przez warsztaty samochodowe. Wszystkie te elementy są uważane za niebezpieczne dla środowiska, gdyż zawierają toksyczne substancje chemiczne, które mogą wyciekać do gleby lub wód gruntowych oraz skazić środowisko naturalne. Ilość generowanych pozostałości przemysłowych zależy od wielkości i rodzaju zakładu, a także od rodzaju wykonywanych prac. Przykładowo serwisy, które zajmują się naprawą i wymianą części samochodowych, a także posiadają własny magazyn części zamiennych, generują większą ilość odpadów niż te, które wykonują jedynie drobne naprawy i przeglądy okresowe.

Najczęściej wytwarzanymi przez branżę warsztatową odpadami przemysłowymi są opony samochodowe. Tylko w 2022 roku odebraliśmy od naszych klientów około 700 tys. sztuk zużytego ogumienia samochodowego. Prawidłowe przeprowadzenie recyklingu opon jest istotne w kontekście dbania o środowisko, ponieważ odpowiednio przetworzone ogumienie może zostać użyte do produkcji nowych produktów, takich jak drogi, specjalne płytki i inne produkty z gumy. W ten sposób zmniejsza się ilość odpadów, co jest bardzo istotne w przypadku opon, które zajmują zwykle dużo miejsca i nie ulegają biodegradacji – Adrian Siemiński, szef projektu Bio Service w Inter Cars.

Zrównoważone praktyki w warsztatach

Warsztat samochodowy może spełniać wiele dobrych praktyk w drodze do stawania się bardziej ekologicznym biznesem. Jedną z nich jest prawidłowe segregowanie odpadów i przekazywanie ich do właściwych punktów odbioru.

Od kilku lat sieć Q Service Castrol korzysta z usług firmy Bio Service, dzięki której odpady samochodowe trafiają bezpośrednio do odpowiednich jednostek na terenie danego województwa, które zajmują się ich prawidłową utylizacją. Dzięki temu partnerstwu jesteśmy w stanie pozbyć się np.: zużytego ogumienia mając pewność, że postępujemy zgodnie z prawem i przede wszystkim odpowiedzialnie wobec najbliższego otoczenia oraz środowiska naturalnego – wyjaśnia Siemiński.

Odpowiednia gospodarka odpadami to tylko jedno z działań, które mogą być pomocne na drodze do stawania się biznesem przyjaznym dla środowiska. Kolejnymi czynnościami, które mogą przybliżyć osiągnięcie tego celu, jest bezpieczne przechowywanie niebezpiecznych odpadów oraz stosowanie bardziej ekologicznych materiałów, które są biodegradowalne lub zasilane energią odnawialną. Dobrym przykładem są oleje syntetyczne np.: Castrol EDGE Professional (wyróżniony certyfikatem CO2 neutral), Magnatec Professional i GTX Professional, które stanowią jedne z pierwszych na świecie produktów, które spełniają wymagania międzynarodowych standardów ekologicznych takich jak pomiary emisji CO2 oraz obliczanie śladu węglowego przez cały cykl życia produktu. Firma Castrol prowadzi liczne działania, które przyczyniły się do zmniejszenia emisji szkodliwych dla środowiska substancji m.in. poprzez skrócenie łańcuchów dostaw dla komponentów wykorzystywanych do produkcji olejów syntetycznych marki.

Polskie przepisy prawa a gospodarka odpadami

Polskie prawo nakłada na przedsiębiorców obowiązek prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z zasadami hierarchii, które określają kolejność działań, jakie mogą być podejmowane w celu minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko. Zgodnie z nimi przedsiębiorcy powinni m.in. zapobiegać powstawaniu odpadów, ograniczać ich ilość oraz usuwać zużyte materiały w sposób zapewniający minimalny wpływ na środowisko. W przypadku naruszenia przepisów dotyczących gospodarki odpadami zakład może być obłożony sankcjami administracyjnymi, takimi jak kary pieniężne w wysokości od 10 tys. do 5 mln lub ograniczeniem wolności nawet do 12 lat.

Ponadto od 2020 roku przedsiębiorstwa zobowiązane są przeprowadzać ewidencję odpadów za pośrednictwem systemu BDO, czyli bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Dotyczy to również warsztatów naprawczych, które w związku z tym muszą obowiązkowo posiadać indywidualne konto BDO, które jest tożsame z numerem NIP danego przedsiębiorstwa. Bowiem prowadzenie warsztatu bez numeru BDO może wiązać się z karami finansowymi zaczynającymi się od 5 tys. zł do nawet 1 mln zł.

O rynku motoryzacji

W pierwszym kwartale 2022 roku zarejestrowano 102 tys. nowych samochodów osobowych – o 13,4% mniej w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

Spadek sprzedaży zanotowały również segmenty samochodów dostawczych (-12,3%), samochodów ciężarowych (-3,4%) oraz przyczep i naczep (-2,8%). Wzrosła natomiast sprzedaż samochodów osobowych z napędami alternatywnymi – w pierwszym kwartale 2022 r. w Polsce zarejestrowano 42 tys. tego typu pojazdów, o 13,5% więcej niż rok wcześniej.

Bardzo niepokojące wskaźniki odnotowano w obszarze produkcji pojazdów. W ciągu pierwszych trzech miesięcy 2022 roku w Polsce wyprodukowano zaledwie 90 tys. pojazdów – co oznacza spadek aż o 33,4% rok do roku. To najniższy od lat wynik pierwszych trzech miesięcy roku.  

W ostatniej dekadzie Polski przemysł motoryzacyjny odnotował 100% wzrost mierzony produkcją sprzedaną. Ten niebagatelny sukces, czyniący motoryzację drugim największym sektorem przemysłowym w Polsce (10,1% udziału), nie jest kwestią przypadku, ale rezultatem konsekwentnej pracy przedsiębiorców oraz atrakcyjności inwestycyjnej kraju.

Zarówno w wymiarze liczb bezwzględnych, jak również w ujęciu jakościowym Polska w tej części Europy to kraj o największej liczbie osób w wieku produkcyjnym posiadających solidne wykształcenie techniczne, zarówno na poziomie średnim jak i wyższym. 1,4 mln studentów, z czego ponad 300 tys. na kierunkach inżynierskich stanowi potencjał, który przekłada się bezpośrednio na znakomite wyniki finansowe oraz jakościowe firm inwestujących w Polsce.

Aspekt wielkości kraju, jego zróżnicowania regionalnego i dostępu do zasobów kadrowych jest szczególną przewagą Polski w regionie Europy Centralnej w czasie kiedy walka o talenty przekłada się bezpośrednio na możliwość dalszego rozwoju firm motoryzacyjnych.

Warto zauważyć, iż wydajność pracy na jednego zatrudnionego w sektorze motoryzacyjnym w Polsce wyniosła w 2016 r. 770,9 tys. PLN, co pozycjonuje motoryzację wśród najbardziej wydajnych sektorów przemysłu przetwórczego.

Rozwój rynku motoryzacyjnego w Polsce i Europie w najbliższych latach upływał będzie pod znakiem unijnej propozycji “Fit for 55”. Celem tej propozycji jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 55% do 2030 roku. Dzięki czemu UE zakłada osiągnięcie ostatecznie neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla do 2050 roku. Aby osiągnąć ten poziom, konieczne byłoby wyeliminowanie tradycyjnych napędów i zastąpienie ich zeroemisyjnymi już do 2030 roku. Oznacza to również, że pojazdy niespełniające tych wymogów musiałyby zniknąć z rynku europejskiego po 2035 roku.

Dodatkowo, wskazuje się potrzebę większej cyfryzacji polskiego rynku motoryzacyjnego. Dotychczas kanały kontaktu z klientem i sprzedaży opierały się na punktach stacjonarnych. Pandemia wymusiła zmianę tego modelu i pokazała potencjał wirtualnej sprzedaży samochodów, zarówno dystrybutorom, jak i klientom. Ci drudzy zachęceni są do zakupu pojazdu online między innymi dzięki gwarancji satysfakcji, konkurencyjnym cenom, zaufaniu do marki oraz możliwości ulepszeń po zakupie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *